UPDATE: Creative Writing (UK) (6/1/07; 6/29/07-7/1/07)

full name / name of organization: 
Graeme Harper

                       ***FINAL CALL FOR PAPERS***

                             GREAT WRITING
              the International Creative Writing Conference

                            10th Great Year!

Keynote Announced:

The organizers are very pleased to announce that this year's Great Writing
Keynote Speaker will be Lyndall Gordon, the multi-award-winning biographer of
Virginia Woolf, T.S. Eliot, Charlotte Bronte, Mary Wollstonecraft . . .
www.lyndallgordon.net

Great Writing, the UK's international Creative Writing Conference invites
papers/creative work/panel suggestions for this very special 10th Year
Conference.

                            GREAT WRITING 2007
                    Friday 29th June - Sunday 1st July
                          Bangor University (UK)

The organizers will consider creative work as well as papers on creative
writing teaching, creative writing theory and method, nd on contemporary writers
and their work.

To celebrate this 10th Year Celebration Great Writing can also announce:

(1) a celebration of the work of UWB Fellow, Philip Pullman;

(2) Launch of the new 3-issues-a-year version of "New Writing: the
International Journal for the Practice and Theory of Creative Writing"
http://newwriting.up.to/

(3) Links to, and presentations relating to ARTeFACT, the international
"footprints of creative writing practice" research project, and to the
International Centre for Creative Writing Research (ICCWR).

All suggestions for presentations (1 person), or panels (3 people), are very
welcome.

Critical papers or creative presentations: 20 minutes in length, plus 10
minutes introduction or questions.

For proposals, send to: s.rayner_at_bangor.ac.uk or creative_at_bangor.ac.uk

                            **FINAL CALL**

              Closing Date for Submissions: 1st June 2007
                 
                 Early submission is highly encouraged

This is a very special conference year, and we invite presenters to join in
the celebrations by showcasing the best range of creative and critical
practices in Creative Writing. Ideas for critical presentations might include
papers relating to: creative writing teaching methods and techniques; issues in
creative writing research; contemporary writers and their work; history and
context; structure, style and technique; technology; aesthetics and the writing
arts, creative writing and the other arts. And more! Ideas for presentations of
Creative Work are open!

For further enquiries:

Dr Samantha Rayner, Research and Development Manager, s.rayner_at_bangor.ac.uk; or
Prof. Graeme Harper (Professor of Creative Writing), Director, National
Institute for Excellence in the Creative Industries,
graeme.harper_at_bangor.ac.uk

For international visitors: the Bangor University is located at the base of
Snowdonia (http://snowdonia.org.uk/), 2 hours by train/boat from Dublin, 1.5
hours by train or car from Manchester International Airport.

--Join us for "Great Writing 2007" 10th Year - http://www.greatwriting.org.ukY Athro/Professor Graeme Harper BA MLitt DCA PhD FRGS FRSACyfarwyddwr/Director, Sefydliad Cenedlaethol er Rhagoriaeth yn y DiwydiannauCreadigol, National Institute for Excellence in the Creative IndustriesPrifysgol Cymru, Bangor, University of Wales, Bangor LL57 2DGFf/Ph: 00 11 44 (0) 1248 382114 - CAST Technium: 00 11 44 (0) 1248 675160-------------------------------------------------------------Athro mewn Ysgrifennu Creadigol/Professor of Creative Writinghttp://www.parlorpress.com/biaz.html--This mail sent through http://webmail.bangor.ac.uk--Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n uniggan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn yneges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr arunwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth agynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'ihanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barnPrifysgol Cymru, Bangor. Nid yw Prifysgol Cymru, Bangor yn gwarantubod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol ynnhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contractrhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o SwyddfaCyllid Prifysgol Cymru, Bangor. www.bangor.ac.ukThis email and any attachments may contain confidential material andis solely for the use of the intended recipient(s). If you havereceived this email in error, please notify the sender immediatelyand delete this email. If you are not the intended recipient(s), youmust not use, retain or disclose any information contained in thisemail. Any views or opinions are solely those of the sender and donot necessarily represent those of the University of Wales, Bangor.The University of Wales, Bangor does not guarantee that this email orany attachments are free from viruses or 100% secure. Unlessexpressly stated in the body of the text of the email, this email isnot intended to form a binding contract - a list of authorisedsignatories is available from the University of Wales, Bangor FinanceOffice. www.bangor.ac.uk ========================================================== From the Literary Calls for Papers Mailing List CFP_at_english.upenn.edu Full Information at http://cfp.english.upenn.edu or write Jennifer Higginbotham: higginbj_at_english.upenn.edu ==========================================================Received on Sun Apr 22 2007 - 15:45:59 EDT

categories