CFP: Television/Media Sound & Music (1/15/07; collection)

full name / name of organization: 
Graeme Harper

The Continuum Companion to Sound in Film and the Visual Media
http://www.continuumbooks.com/

Opportunities for Chapters on Television/Media Sound and/or Music

Deadline: January 15th 2007

The "Continuum Companion to Sound in Film and the Visual Media", aims to be the
most comprehensive companion available to sound and music in film, media and
new media. It will eventually consist of around 300,000 words by expert
contributors from around the world.

Chapters to date include those on such topics as: key TV/Film/New Media
composer studies (John Williams, Randy Newman, Aaron Copland, Danny Elfman,
Hitchcock & Hermann, Philip Glass, Murch and Burtt . . .); TV news music; TV
musicals; MTV; Reality television; Talent shows; Advertising music; the click
track; Early Film Sound; the Synthesizer; BBC Sound History; Voice;
African-American Film Music; Sound Design; the Evolving Soundtrack; Videogame
Music; The History of Sound Technology; 'Silence' in Film; Sound in Indian
Cinema.

This *final* call is for Chapters relating to Television sound and/or music.

Other topics might be considered; but television topics (Eg. historical or
technological or contextual topics. Eg. specific period or show based. Eg.
specific network based, technology based) are currently considered the most
likely (ie. the aim is to fill final gaps in the Companion's coverage).

Please send proposed Title and 100 Abstract to creative_at_bangor.ac.uk asap.

--Yr Athro/Professor Graeme Harper BA MLitt DCA PhD FRGS FRSACyfarwyddwr/Director, Canolfan Genedlaethol Ragoriaeth yn y CelfyddydauCreadigol, National Institute for Excellence in the Creative IndustriesPrifysgol Cymru, Bangor, University of Wales, Bangor LL57 2DGFf/Ph: 00 11 44 (0) 1248 382114 - CAST Technium: 00 11 44 (0) 1248 675160-------------------------------------------------------------Athro mewn Ysgrifennu Creadigol/Professor of Creative Writinghttp://www.parlorpress.com/biaz.html - http://www.ecrf.org.uk--This mail sent through http://webmail.bangor.ac.uk--Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n uniggan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn yneges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr arunwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth agynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'ihanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barnPrifysgol Cymru, Bangor. Nid yw Prifysgol Cymru, Bangor yn gwarantubod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol ynnhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contractrhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o SwyddfaCyllid Prifysgol Cymru, Bangor. www.bangor.ac.uk ========================================================== From the Literary Calls for Papers Mailing List CFP_at_english.upenn.edu Full Information at http://cfp.english.upenn.edu or write Jennifer Higginbotham: higginbj_at_english.upenn.edu ==========================================================Received on Fri Nov 10 2006 - 18:14:24 EST

categories