CFP: Feast! An Interdisciplinary Conference on Food in Text and Image (UK) (6/1/07; 11/24/07-11/25/07)

full name / name of organization: 
Nathan Abrams
contact email: 

First call for papers

Feast! An interdisciplinary conference on food in text and image

To be held by the National Institute for Excellence in the Creative
Industries, University of Wales, Bangor, 24-25 November 2007

Proposals are welcome for papers which focus on the use of food in both
text and image, whether that be in manuscript, book, film or media/new
media form.

Please send titles and abstracts of no more than 500 words by 1st June
2007 to Dr. Samantha Rayner, NIECI, University of Wales, Bangor,
Gwynedd, LL57 2DG, UK. Email: s.rayner_at_bangor.ac.uk.

--Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n uniggan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn yneges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr arunwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth agynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'ihanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barnPrifysgol Cymru, Bangor. Nid yw Prifysgol Cymru, Bangor yn gwarantubod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol ynnhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contractrhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o SwyddfaCyllid Prifysgol Cymru, Bangor. www.bangor.ac.uk ========================================================== From the Literary Calls for Papers Mailing List CFP_at_english.upenn.edu Full Information at http://cfp.english.upenn.edu or write Jennifer Higginbotham: higginbj_at_english.upenn.edu ==========================================================Received on Mon Mar 05 2007 - 15:57:50 EST